• BIST 1.144
 • Altın 496,949
 • Dolar 8,0690
 • Euro 9,5402
 • Manisa 16 °C
 • İzmir 16 °C
 • İlhan Emlak’tan lüks daire ve dükkanlar
 • İlhan Tetiker AVM açılıyor
 • Deva Partisi Akhisar 1. Olağan Kongresi
 • Cumhuriyet Bayramı Programı Belli Oldu
 • Özel Akhisar Uğur Kursta 2021 KPSS kursları başlıyor
 • Plasiyer Aranıyor
 • Anaokulunda çalıştırılmak üzere personel aranıyor
 • Sandviç panel ve çatı sacı uygun fiyatla satılıktır
 • İtina ile zeytin silkme makinası ile zeytin silkinir
 • Kiralık daire

Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi

Okunma Sayısı: 5094
Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
28 Haziran 2016 Tarihli 5627 Sayılı Kanun’da belirtilen kriterlerle Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Çarıkçı Grup Mühendislik İnşaat LTD. ŞTİ.’ nin yetki, kabiliyet ve çalışma alanları da yine aynı kanunla belirlenmişti

Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
Haber Merkezi

28 Haziran 2016 Tarihli 5627 Sayılı Kanun’da belirtilen kriterlerle Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Çarıkçı Grup Mühendislik İnşaat LTD. ŞTİ.’ nin yetki, kabiliyet ve çalışma alanları da yine aynı kanunla belirlenmiştir.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? 

Binaların Enerji Performans Durumunu gösteren, beyaz eşyalarda bulunan enerji etiketi gibi bir Kimlik belgesidir. Binanın Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Sıhhi Sıcak Su için yıllık ne kadar enerji harcadığını göstermesinin yanı sıra binada salınan Sera Gazı miktarını ve Yenilenebilir Enerji kullanım durumunu gösteren bir belgedir. 

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Ne Zaman Alınmalı?

2011 yılı öncesi yapılmış olan mevcut binalar 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” Geçici 6ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince 02.05.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması yasal zorunluluktur. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir. Yeni bina kategorisindeki binaların ise, iskan ve yapı kullanma izin belgesi alması için enerji kimlik Belgesi almaları zorunludur. Yine yeni binaların enerji sınıfı C veya üzerinde olmalıdır. 

Enerji Kimlik Belgesi Belirlenen Tarihe (2Mayıs 2017) Kadar Tamamlanmaz ise Ne Olacak? 

Yönetmeliğin 25inci maddesinin on beşinci fıkrası: “(Ek: RG-1/4/2010-27539) Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.” demektedir. Belirlenen Son Tarihten sonra ise bina/daire alım satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik belgesi ibraz etme zorunluluğu olacaktır. Başka bir deyişle, bina/daire alım satım ve kiralama işlemleri Enerji Kimlik Belgesi olmadan yapılamayacaktır.

ÖLÇÜM HİZMETLERİ

ÇARIKÇI GRUP MÜHENDİSLİK deneyimli kadrosu ve TÜRKAK onaylı kalibrasyonlu cihazları ile, tesisinizde Ölçüm Hizmetleri vermektedir.   

Ölçüm Hizmetleri Listesi: 

Buhar Kapanı & Vanası Kontrol Hizmeti:
Tesisinizde yer alan buhar hatları üzerindeki buhar kapanlarının (kondenstopların) işlevlerini yerine getirip getiremediğinin aynı şekilde buhar vanalarında kaçak olup olmadığının tespitinin yapılarak raporlanması hizmetidir. Bu hizmet ile arızalı buhar kapanlarının ve vanaların yarattığı enerji kayıplarının önüne geçilebilecektir.

Baca Gazı Analiz Hizmeti:
Binanızdaki veya tesisinizdeki kazan, fırın gibi sistemlerin yanma verimlerinin tespiti ve verimlilik arttırıcı ekipmanların uygulama fizibilitesinin yapılıp raporlanması hizmetidir. Bu ölçüm hizmeti ile yakma sistemlerinizin doğru ayarlarda olup olmadığını oksijen, karbonmonoksit (CO), sıcaklık gibi değerler üzerinden  görebileceksiniz

Termal Kamera Hizmeti: 
Bina dış cephesi, mekanik tesisat ve tesis içindeki diğer ekipmanlardaki ısı kaçaklarının görünür kılınması için termal kamera çekimi yapılıp raporlanması hizmetidir. Ayrıca elektrik panolarındaki ekipman ve bağlantılarda aşırı ısınmaların yaratacağı tehlikelerin önüne geçebilmek için bu panolarda termal kamera çekimi yapılarak aşırı ısınan noktaların tespit edilip raporlanması işidir. Bu hizmet ile bölgesel olarak ısı kaçaklarını tespit edebilecek, elektrik panolarında oluşabilecek risklerin önüne geçebileceksiniz. 

Ultrasonik Debimetre İle Debi Ölçüm Hizmeti: 
Sıvı hatlarında geçen akışkanın hızı ve debisinin ölçülüp raporlanması hizmetidir. Ölçüm işlemi ultrasonik cihazla yapıldığı için sıvı hattında herhangi bir tahribatlı işlem yapılması gerekmez. Bu hizmet ile mekanik sistemlerinizdeki mevcut debi değerlerinin proje değerleri ile uyuşup uyuşmadığını tespit edebileceksiniz.  

Basınçlı Hava Hatlarında Kaçak Tespiti Hizmeti: 
Tesisinizde kullanılan basınçlı hava hattındaki basınçlı hava kaçaklarının yerinin, miktarının ve maliyetinin tespit edilip raporlanması hizmetidir. 

Enerji Analizörü ile Elektriksel Değerler Ölçüm Hizmeti:
Tesisinizdeki bir ekipmandan tesisinizin tamamına kadar elektrik tüketim değerlerinin kayıt altına alınması ve enerji kalitesinin izlenip raporlanması hizmetidir. 

Kazan Blöf Suyu Elektriksel İletkenlik, TDS ve Tuzluluk Ölçüm Hizmeti: 
Kazan içindeki suyun elektriksel iletkenlik, TDS ve tuzluluk ölçümünün yapılıp raporlanması hizmetidir. Yapılacak bu ölçümle blöf ile atılan su ve enerjinin olması gerekenden fazla mı yoksa olması gereken kadar olup olmadığı anlaşılabilecektir. Ayrıca kazanınızın yanlış blöf miktarı yüzünden zarar görüp görmediği bu ölçüm ve raporlama hizmeti ile ortaya çıkması sağlanacaktır. 

Yapı Elemanlarında Isı İletkenlik Katsayısı (U Katsayısı) Ölçüm Hizmeti: 
Binanızın duvar yüzeyinden alınan ölçümler ile duvarların ısı iletkenlik katsayısının (W/m2.K) ölçülüp raporlanması hizmetidir. Bu hizmet ile binanızın dış duvarlarının TS825 standardına uygun olup olmadığının tespiti ve bu standardın sağlanabilmesi için yapılması gereken minimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi sağlanacaktır. 

Aydınlık Seviyesi Ölçüm Hizmeti: 
Tesisinizdeki aydınlık şiddetinin luxmetre ile ölçülerek raporlanması hizmetidir. Bu hizmet ile aydınlatma sisteminizin çalışma şartları için yeterliliğini görebilecek, aydınlatma sisteminizde yapacağınız değişikliklerin öncesi ve sonrası durumunu nicel olarak ortaya koyabilecek ve yapılan değişikliğin size sağlayacağı verimliliği görünür kılabileceksiniz. 

Ses Seviyesi/Gürültü Ölçüm Hizmeti: 
Tesisinizdeki ekipmanların yarattığı gürültü seviyesinin ölçülerek raporlanması hizmetidir. Bu sayede tesis çalışanlarının maruz kaldığı gürültü sınıfı ortaya konabilecektir. 

Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçüm Hizmeti: 
Tesisinizin talep ettiğiniz bölümlerinde sıcaklık ve nem ölçümü yapılarak istenilen süre boyunca kayıt alınıp raporlanması hizmetidir. Nem ölçümü ve kaydı istediğiniz ortam için yapılabilecek olup, sıcaklık ölçümü ve kaydı; ortamdan, yüzeyden veya akışkan içinden yapılabilmektedir. 

Ortam Hava Kalitesi Ölçüm Hizmeti: 
Tesisinizin talep ettiğiniz bölümlerinde hava kalitesi ölçümü yapılarak ortam sıcaklığı, nem oranı, karbondioksit miktarı ve Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ölçülüp kayıt altına alınarak ASHRAE standardına göre karşılaştırmalı olarak raporlanması hizmetidir.

Havalandırma Hatlarında Hava Hızı/Debisi Ölçüm Hizmeti: 
Tesisinizde bulunan havalandırma hatlarında hava hızlarının ve debilerin ölçülerek raporlanması hizmetidir.

Havalandırma Menfezlerinden/Difüzörlerinden Hava Hızı/Debisi Ölçüm Hizmeti: 
Tesisinizde bulunan havalandırma menfez ve difüzörlerinden hava hızlarının ve debilerin ölçülerek raporlanması hizmetidir.

Aydınlatma Çalışma/Meşguliyet Ölçüm Hizmeti: 
Tesisinizde bulunan aydınlatma sistemlerinin ne kadar süre gereksiz çalıştığının tespitinin yapılarak raporlanması hizmetidir. Bu ölçüm hizmeti ile aydınlatma sisteminde varlık sensörlerinin kullanımı için fizibilite hesabı yapılabilecektir.

Mekanik Sistemlerde Devir Ölçüm Hizmeti: 
Tesisinizdeki fan ve motorlarda devir sayıları, konveyör/bant gibi döner ekipmanlarınızda da ilerleme hızı ölçülerek raporlanması hizmetidir.  Bu ölçümleme hizmeti ile ekipmanlarınızın etiket değerinde çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılabilecektir.

Soğutma Gruplarında Verim Analiz Hizmeti: 
Bu hizmet ile tesisinizde bulunan soğutma gruplarınızın verimleri ölçülerek raporlanması hizmetidir. Bu sayede mevcut işletme şartlarında soğutma gruplarınızın çalışıp çalışmadığının analizi yapılabilecektir.

 

Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi
Enerji Bakanlığından Çarıkçı Gruba Yetki Belgesi

 • Yorumlar 1
  Diğer Haberler
  PAUSE COFFEA
  • Pause Coffea Akhisar
  1/20
  Başlangıç Tarihi
  Başlangıç Tarihi
  Tüm Hakları Saklıdır © 2003 Akhisar Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.