• BIST 10471.32
 • Altın 2449.904
 • Dolar 32.6972
 • Euro 34.9143
 • Manisa 34 °C
 • İzmir 34 °C
 • Yeni Yöntem ve Pusula Kurs Merkezi Yaz Kursu
 • Deniz Kurs Merkezlerinde Yaz Kursu
 • Proses Alanında Çalışmak Üzere Erkek Personel Aranıyor
 • Mutfakta Çalışacak Bayan Personel Alınacaktır
 • Kaynaklı Konstrüksiyon Montajı İçin Personel Alımı
 • Şöför, Abkant ve Üretim Elemanı Aranıyor
 • Deniz Kurs Merkezlerinde Yaz Kursu
 • Kurbanlık büyükbaş hayvan satışları başladı
 • Hıdır Besi Çiftliğinde Kurbanlık Dana ve Düve Satışlarımız Başlamıştır
 • CNC Torna Dikişlem Operatörleri, Teknik Ressam ile Elektrikçi Oto Elektrikçiler Aranıyor
 • Beden İşçileri Alınacaktır
 • Tecrübeli Yönetici Adayları Arıyoruz
 • Güvenilir Kurban Ziyafet Güvencesiyle
 • Akhisar Enza Home Sevkiyat Personelleri Aranıyor
 • İkinci el saç ve sandaviç panel bulunur

Akhisar Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri Seçildi

Okunma Sayısı: 2542
Akhisar Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri Seçildi
Akhisar Kent Konseyi Belediye Kültür Salonunda toplanarak yürütme kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Seçim sonucundan yürütme kuruluna seçilen üyelerin isimleri şöyle sıralandı.......

AKHİSAR KENT KONSEYİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SEÇİLDİ.

AKHİSAR: (Kenan MOLLA)

Akhisar Kent Konseyi Belediye Kültür Salonunda toplanarak yürütme kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 

Belediye Başkanı Salih Hızlı “Divanın yaptığı çalışmalara teşekkür ediyorum Kent  Konseyi işleyiş hakkında Akhisar’a yarınların yarayan kararlar çıkacak çok sağlıklı işler yapacağız denetlenen denetleyen anlayışı ile Belediye ilk adımı attı.Sizlerin katılımı sorunları çözmede paylaştığımızı en sonunda bizleri de denetleyen mekanizmayı geçirmiş olacak” dedi.

            Akhisar Kaymakamı Seyfullah Hacımüftüoğlu” Seçim sürecini  olgunluk içinde geçirdik katılımlarınız hem olgunluğunuz dolayısı ile Akhisar halkını candan tebrik ediyorum. Kent Konseyi alternatif bir meclis değil tartışılan birimdir, veya iyi çalışmalar üreten bir sivil toplum kurumudur ve çalışmalarını Belediyeye götürüp sunması ortak akıl ürünü fikirlerini Belediye meclisince karara bağlanıp pratiğe konulmasını sağlayan bir birimdir” dedi.  

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

ÜYELERİ

Kaymakamlık Temsilcisi
Orman Müh.            Ali Osman Başlı

Belediye Temsilcisi
Ziraat Müh.              Tülay Karan

Milli Eğitim Temsilcisi
Öğretmen                 Mustafa Kuzucuk

Baro Temsilcisi
Avukat                      Kerim Tarcan

İl Genel Meclisi Temsilcisi
Veteriner Hek.          Kefayettin Öz

Belediye Temsilcisi
Diş Hekimi                Latif Çakmak

Dernek ve Vakıf Temsilcileri
Ser. Muhasebeci (İl Gen.Mec.Üy.)  Feza Yavuzkasap
Esnaf                           M. Ali Irmak
Esnaf                           Ali Ferliler
Emk. Öğretmen          Mehmet Gedik
 

Ziraat Odası Temsilcisi
Ziraatçı                      Abdullah Yıldız  
Ziraatçı                      Mehmet Çokdinç 

Tic. ve Sanayi Odası Temsilcisi
Ser. Muhasebeci        Erol Boşnak
Emekli Öğretmen İbrahim Ata

Esnaf ve San. Odası Temsilcisi
Esnaf                          Adem Duman
Esnaf                           Hüseyin Selçuk
Esnaf                           Ahmet Sürüoğlu
Esnaf                           Ersen Tepeci

Meslek Kuruluş Temsilcileri
Ser. Muhasebeci         Uğur Aydemir
Mak. Müh.                 A. İhsan Işık
Dr.                              Melih Ekin
Mimar                        Yılmaz Atabarut
İnş. Müh.                   Bülent Şen
Şehir Plancısı            Oya Küçük

Mahalle Muhtar Temsilcileri
Ragıpbey Mah.          Ziya Şentürk
Hashoca  Mah.          Orhan Kere
Kethüda Mah.            İsmail Çakırdere
Reşatbey Mah.          İsmail   Doğramacı
Şeyhisa Mah.              Zarif Süzgün
 

Siyasi Parti Temsilciler
AK Parti Mülkiyeci    Cemal Gürmen
DYP İnş.Tek.             Necati İniş
CHP Emk. Öğretmen Muzaffer Doyduk
MHP Emk. Öğretmen Mehmet Tucay
BBP Mak. Müh.          Tuncay Özfidan

Sendikaların Temsilcileri
Hart. Teknikeri            Doğan Koç
Öğretmen                     İbrahim Şimşek
Öğretmen                     Kudret Aktaş
 

Kent Konseyi Gen.Sekreteri
Mimar                         Mehmet Yumukoğlu

 

 

AKHİSAR
KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kent Konseyi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, görev ve yetkileri ile çalışma esaslarını düzenlemektir.

Yasal Dayanak

Madde 2- Bu yönetmelik, 5272 sayılı Belediye Kanununun, Kent Konseyi’ni düzenleyen 76. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;

Belediye: Akhisar Belediyesi’ni

Yönetişim: Saydamlık, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi ölçütler temelinde, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetimi,

Yerel Gündem 21:BM RİO Yeryüzü Zirvesi’nde (1992) kabul edilen ve 21. yüz yılın gündemini belirleyen, “Gündem 21” başlıklı eylem planının 28. bölümü uyarınca yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve paydaşların birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini saptayarak, kentleri için “Yerel Gündem 21” olarak adlandırılan katılımcı eylem planlaması sürecini gerçekleştirmeleri kararına dayalı olarak, T.C. Bakanlar Kurulunun desteğiyle 1997 yılından bu yana sürdürülen Türkiye “Yerel Gündem 21” programını,

Katılımcı Kurum- Kuruluş ve Kişiler: Kent Konseyi oluşumuna katılma kararı alan; Kamu Kurum ve Kuruluşlarını, üniversite, sendika, noter, baro, dernek, vakıf, basın, meslek odaları, kooperatif, siyasi parti, muhtar ve mahalle temsilcileri ile diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve bireysel katılımcıları;

Genel Kurul: Kent Konseyi Genel Kurulu’nu.

Yürütme Kurulu:Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu.

Divan Başkanlığı: Kent Konseyi genel kurulu tarafından seçilen Kent Konseyi Başkanı ve 2 katip üyeyi.

Genel Sekreterlik: Kent Konseyi Genel Sekreteri’ni.

Meclisler: Kentteki özel ilgi gruplarının ve mahalle düzeyinde halkın Kent Konseyi’nde temsil edilmesine ve çok ortaklı proje uygulamalarına ve faaliyetlerine katılımını sağlayan Kent Konseyi meclislerini.

Çalışma Grupları: Kentteki her sektörün kendi alanında ve kendisine yakın sektörlerle iş birliği içinde çok ortaklı proje üretmek ve uygulanması  için çalışma yapan grupları,

Bireysel Katılım: Çalışma gruplarına ve meclislere konsey üyesi olmadan katılanları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kent Konseyi’nin Tanımı , Amacı, Oluşumu ve Çalışma İlkeleri 

Kent Konseyi’nin Tanımı

Madde 4-Kent Konseyi, merkezi yönetimi, yerel yönetimi ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile ve hemşehrilik  hukuku çerçevesinde buluşturan yönetişim mekanizmalarıdır.Kent Konseyi , kentin kalkınma önceliklerini, sorunlarını ve vizyonlarının  sürdürülebilirlik temelinde belirlendiği , tartışıldığı ve çözüm geliştirildiği demokratik yapılardır.

Kent Konseyi’nin Amacı

Madde 5- Kent Konseyi’nin amacı,

A.Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü “yönetişim” anlayışının benimsenmesini sağlamak,

B.Kente ilişkin temel stratejiler ve eylem planlarının belirlenmesi, uygulama ve izleme       süreçlerinde tüm kenti kapsayan bir ortak akıl oluşturmak,

C.İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü temel prensiplerine dayanarak ,katılımcı demokrasi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

D.Kentin kimliğine ilişkin tarihsel, kültürel,sanatsal, doğal ve  benzeri tüm değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

E.Kent kaynaklarının daha etkin, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

F.Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentsel yaşam kalitesi geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

G.Demokrasinin vazgeçilmez temel öğelerinden olan sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

H.Kadınların ve gençlerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

I.Kent yönetiminde, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme yol ve yöntemlerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

J.Kent Konseyi,nde oluşturulan görüşlerin Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilmesini sağlamaktır.

Kent Konseyi’nin Oluşumu

Madde6- Kent Konseyi, aşağıda belirtilen katılımcıların mevcut olanlarının  katılımıyla oluşur,

·        İlin Milletvekilleri,

·        Mahalli Mülki İdare Amiri, 

·        Belediye Başkanı,

·        Belediye Meclis Üyeleri,

·        İl Genel Meclis Üyeleri,

·        Muhtarlar ve Temsilcileri,

·        Beldede teşkilatı olan siyasi parti temsilcileri,

·        Üniversite Temsilcileri,

·        Meslek odaları, sendikalar, noterler, baro, kooperatifler, birlikler, dernek ve vakıflar ile  diğer ilgililerin temsilcileri,

·        Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

·        Önceki dönemler, Milletvekilleri,Mülki İdare Amirleri ve Belediye Başkanları,

·        Engelliler, yaşlılar, kıdemli hemşehriler, çocuklar gibi ilgi guruplarının temsilcileri,

·        Çalışma gurupları temsilcileri,

·        Kadın ve Gençlik Meclisleri Temsilcileri,

·        Mahalle Meclisleri temsilcileri,

·        Basın yayın kuruluşlarının temsilcileri,

·        Diğer gönüllü hemşehri katılımcılardan oluşur,

Kent Konseyi’nin Çalışma  İlkeleri

Madde7-Kent Konseyi aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür;

a)Yerel Gündem 21 süreci bağlamında, “kentine sahip çıkma”, “aktif katılım” ve “çözümde ortaklık” ilkelerinin bütünlüğünde, kenti sürdürülebilir geleceğe taşıyan bir “ortaklık modeli” oluşturulmasını sağlamak,

b)Demokratik gönüllülük zemininde, toplumun her kesiminden etkin katılım ile hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi amacı ile çalışmak,

c)Evrensel değerler, insan hak ve hukukunun korunması, açıklık ve saydamlık, demokratik katılım, işbirliği ve dayanışma, eşitlik, özerklik, bilimsellik, sosyal sorumluluk gibi ilkelerin ön planda tutulmasını sağlamak,

d)Kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin toplumsal yaşamın her alanında katılmalarını ve söz sahibi olmalarına öncülük etmek,

e) İnsanlığın ortak varlığı olan doğal kaynakların, çevre, su, toprak, orman ,bitki ve tüm canlıların en iyi şekilde kullanılması, korunması ve iyileştirilmesini sağlamak,

f)Sağlık, spor ve sosyal yardımlaşmanın geliştirilmesini sağlamak,

g)Ekonomik ve sosyal kalkınma ile kentin yaşam düzeyinin geliştirilmesi için stratejik planlar hazırlamak,

ğ)Kentin sürdürebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında öncelikli olanların belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesini imkan tanıyacak bir ortak akıl ortamı oluşturmak,

h)Kentin öncelikli sorunlarını tespit ederek, yerel sürdürülebilir kalkınma ve gelişme planlarının hazırlanması, sorunların çözümüne yönelik stratejik eylem planı hazırlamak ve hayata geçirilmesini sağlamak,

ı) Belirlenen bu ilkeler çerçevesinde , kent ve temsilcilerinin, yerel kurum-kuruluş ve idarelerin birlikte çalışmasını, tüm güçlerinin ortak akıl etrafında bir araya gelmesini sağlamak ve uygulanmasını takip etmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Kent Konseyi’nin Organları ve Çalışma Esasları

Organlar

 Madde 8-Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur;

a)Genel Kurul

b)Yürütme Kurulu

c)Genel Sekreterlik

d)Meclisler

e)Çalışma grupları

Genel Kurul

Madde 9-Genel kurul, Kent Konseyi Üyelerinden oluşur.Konseyin en yetkili organıdır.Yılda en az iki kez toplanır.,

      Genel Kurul , toplantıya katılan üyeler arasından, seçimle oluşan divan tarafından yönetilir.Divan bir başkan ve 2 üyeden oluşur,

      Genel Kurulda Yürütme Kurulunca belirlenen gündem maddeleri görüşülür.Ancak Genel Kurulun kabulü halinde gündeme madde eklenir.

      Genel Kurulda söz alacak üyeleri ve konuşma sürelerini toplantının gidişi ve konuşma taleplerine bağlı olarak divan tarafından belirlenir.

      Genel Kurul toplantısında bir ideolojiyi veya siyasi partiyi övücü yada yerici ve diğer üyelerin kişilik haklarını zedeleyici konuşmalar yapılamaz.Genel Kurul, toplantı tarihinden en az üç gün önce çeşitli yöntemlerle üyelere ve halka bildirilen gündem ve tarihte toplanır.

      Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

      Genel Kurul toplantı tutanakları divan başkanlığınca düzenlenir.Kararlar ilgililere bildirilir ve halka duyurulur.

Yürütme Kurulu

Madde 10- Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul tarafından 2 yıllık süre için seçilen üyelerden oluşur.Yürütme Kurulu, Genel Kurulun aldığı kararları, Belediye Meclisine iletir ve izler.Kent Konseyi’nin organları arasında kolaylaştırıcılık işlevi görür ve koordinasyonu sağlar.Yürütme Kurulu ayda bir kez olağan olarak, gerektiğinde olağanüstü toplanır.Kurul kararları toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.Yürütme Kurulu, Genel Sekreterliğinin ve Çalışma Gruplarının seçim ve çalışma esaslarını bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

          Yürütme Kurulu, mesleki ve kurumsal temsil esasına göre seçim yada görevlendirme ile belirlenen ( ...) üyeden oluşur.

Kaymakamlık Temsilcisi                                          1 Üye

Belediye Temsilcisi                                                  1 Üye

Üniversite ve Milli Eğitim Temsilcisi                      2 Üye

Baro Temsilcisi                                                        1 Üye

İl Genel Meclisi Temsilcisi                                      1 Üye

Belediye Meclisi Temsilcisi                                     1 Üye

Ziraat Odası Temsilcisi                                            2 Üye

Tic. Ve Sanayi Odası Temsilcisi                              2 Üye

Borsa Temsilcisi                                                       1 Üye

Esnaf ve Sanatkar                                                     4 Üye

Meslek Kuruluş Temsilcisi                                       6 Üye

Çalışma Grupları Temsilcisi                                     1 Üye

Mahalle Muhtarları Temsilcisi                                 5 Üye

Sendikalardan Temsilciler                                        3 Üye

Dernek ve Vakıflar Temsilcileri                                2 Üye

Gençlik ve Kadın Meclisi Temsilcileri                     2 Üye

Siyasi Parti Temsilcileri                                             6 Üye (Belediye Meclisinde Temsil edilen Siyasi Partilerden birer temsilci, Belediye Meclisinde grubu olmayan Partilerden farklı Parti olmak kaydıyla 3 temsilci)

Yürütme kurulu ilk toplantısında Başkan ve İki Başkan Yardımcısını çoğunluk ile seçer.Genel Sekreter Yürütme Kurulunun doğal üyesidir.

Genel Sekreter

Madde 11-Kent Konseyi Sekreterya hizmetleri Belediyece görevlendirilen bir birim tarafından yürütülür, çalışmalarında yürütme kuruluna karşı sorumludur.

Çalışma Grupları

Madde 12-Yürütme Kurulu, kentin öncelikli konularında çalışma grupları oluşturur.Çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Yürütme Kurulunca belirlenir.

Kadın ve Gençlik Meclisleri

Madde 13-Kent Konseyi, Kadınlar ve Gençler tarafından oluşturulan meclislerin kurulmasını destekler.Bu çalışmaların bulunmadığı kentlerde, Kadın ve Gençlik meclisleri oluşturur.Kadın ve Gençlik Meclisleri kendi çalışma usul ve esaslarını belirler.Meclisler, temsilcileri aracılığı ile Kent Konseyi Genel Kurulu’nda temsil edilirler.Kadın ve gençlik meclisinin önerileri Belediye Meclisinin ilk oturumunda görüşülmek üzere, Kent Konseyi aracılığı ile Belediye Meclisinin gündemine getirilir.

Yürürlük

Madde 14-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 15-Bu Yönetmelik hükümlerini Akhisar Belediye Başkanlığı yürütür.

06 Mayıs 2005 at 13:16:48

 • Yorumlar 0
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
REKLAM ALANI
 • Amerikan Kültür Dil Kursu
 • Amerikan Kültür Dil Kursu
 • Kuzey Ege Kurs
 • Kuzey Ege Kurs
1/20
Başlangıç Tarihi
Başlangıç Tarihi
Tüm Hakları Saklıdır © 2003 Akhisar Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.