Akhisar'daki Soma Davasında 8. Oturum paylaşan: akhisarhaber