• BIST 122.628
 • Altın 296,574
 • Dolar 5,9242
 • Euro 6,5791
 • Manisa 6 °C
 • İzmir 7 °C
 • Deniz Kişisel Gelişim Kursunda 2. dönem kayıtları başladı
 • Özel Pinokyo Kreş ve Gündüzbakımevi'nde 2. dönem kayıtları başladı
 • Makine Mühendisi aranıyor
 • The Wall (Duvar) tiyatro oyunu 31 Ocak- 1 Şubat'ta
 • Halkla ilişkiler personeli aranıyor
 • 2. yarı dönem kursları başlıyor!
 • Deniz Anaokulunda 2. dönem kayıtları başladı
 • Akhisar'ın Matematikçisinden yarıyıl kampı
 • Özel Merkez Koleji Bursluluk Sınavı 15-16 Şubat tarihinde
 • Kurtuluş Akademi Winter 2020 yılı Rezervasyonlara başladı
 • Akademi Beyaz Salon 2020 yılı Rezervasyonlara başladı
 • Şefkat Okullarına öğretmen alımı yapılacaktır
 • Çarıkçı Grup güvencesiyle ev sahibi olun!

Serbest Meslek Makbuzunun KDV yasası ve gelir vergisi karşısındaki yeri

Sedat Tetiker

Serbest Meslek Makbuzunun KDV yasası ve gelir vergisi karşısındaki yeri ve sorunları

193 sayılı GV Yasası'nın 65. Md.  Serbest Meslek kazancını "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar” olarak tanımlamaktadır.

 Serbest meslek faaliyetini ise; “Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır..." diyerek tanımlamaktadır.

GV Yasası'nın 67.  Md. ise  "Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır"  diyerek serbest meslek kazancının tespitini tahsile bağlamıştır.

3065 sayılı KDV Yasası'nın 4. md. "Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek,  onarmak,  temizlemek,  muhafaza  etmek,  hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir......" diyerek hizmeti tanımlamıştır.

3065 sayılı yasanın 10/c. md. "Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısım teslimi veya bir kısım hizmetinin yapılması..." diyerek vergiyi doğuran olayı tarif etmiştir.

KDV Yasası açısından baktığımızda serbest meslek faaliyeti bir hizmet teslimi olmakta ve 3568 sayılı yasa mensupları hizmetlerini.(Mali Müşavirler) mutat olarak kısım kısım yapılan ve en az bir yıl ve üstü süreleri kapsayan dönemlerde vermektedirler.

213 sayılı VUK' nun makbuz mecburiyetini düzenleyen 236. maddesi "Serbest meslek erbabı; mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir."  diyerek tahsilât yapılmadıkça makbuz verilmeyeceğini belirtmektedir.

KDV Yasası ise teslim halinde vergiyi doğuran olayın meydana geldiğini ve bu verginin beyanını düzenlemektedir.

Burada iki yasa birbiri ile çelişmektedir. Gelir vergisi yasası verginin doğmasını “TAHSİL” esasına bağlarken, KDV ise Verginin doğmasını “TESLİM-HİZMETİN YAPILMASI” esasına bağlamaktadır.

Bu durum uygulamada aksaklıklara sebep olmaktadır.

 Özellikle Serbest Meslek sahiplerinden olan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler mükelleflerinin muhasebe işlemlerinde yaptıklarında ne yapacaktır.

Şayet verdiği hizmet karşılığı alacağı serbest meslek kazancı ücretini tahsil ediyor ise problem olmamaktadır.

Makbuzu düzenleyerek Gelir vergisi ve Katma değer vergileri açısından yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Şayet Serbest meslek Kazancı Ücretini tahsil etmedi ise ne yapacaktır?

 KDV beyannamesini vermeyecek midir?

Makbuz düzenlemeyecek midir?

Olaya Gelir Vergisi açısından ve Vergi Usul Kanunu açısından baktığımız zaman Mali

Müşavirlerin tahsilat yapılmadığı için SERBEST Meslek Makbuzu düzenlememesi gerekir.

Ancak Katma Değer Vergisi açısından bakıldığında ise Serbest Meslek Makbuzunu düzenlemesi gerekmektedir.

Mali Müşavirler KDV açısından, tahsil etmese dahi Hesaplanan KDV tutarını Vergi idaresine beyan etmek zorundadır.

Bu nedenle Serbest Meslek Makbuzunu düzenlemek zorundadır.

Bu açıdan baktığınızda Serbest Meslek Makbuzu Türk Ticaret Kanununun anladığı anlamda bir ödeme aracı olarak görülmemektedir.

Yani Serbest Meslek Makbuzunun düzenlenmesi, Mali Müşavir in alacağını tahsil ettiğini göstermez.

Ayrıca hizmeti alan açısından ise, hizmeti verenden yani Mali Müşavirden Serbest meslek Makbuzunu, hizmet bedelini, yani ücreti ödemese dahi istemek durumundadır.

 Zira KDV kanununun maddesi gereği ödediği veya ödeyeceği Katma Değer Vergisini indirim konusu yapabilmek açısından serbest meslek makbuzuna gerek vardır. Eğer serbest meslek makbuzu olmasa Ödediği veya ödeyeceği Katma Değer Vergisini indirim konusu yapamayacaktır.

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız yasal zorunluluklar nedeni ile Mali Müşavirler Serbest Meslek Makbuzlarını tahsilat yapıp yapmadığına bakmadan düzenlemek zorunda olup, kayıtlarına ve beyannamelerine intikal ettirmek zorundadır.

Ancak Gelir Vergisi açısından; Ücretin tahsil edilmediği durumlarda hizmetin verilmiş olması durumunda bile makbuz düzenlenmeyecek, kayıtlarına ve beyannameye intikal ettirmeyecektir.

Muhasebe kayıt sistemine göre ise bu işlemler;

1- Serbest Meslek Makbuzu tahsil esasına bakmadan düzenlenecektir.

2-KDV tutarları defter kayıtlarına ve Beyannamelere intikal ettirilecektir.

3-Makbuz üzerinde görülen serbest meslek kazancı, tahsil edildiği dönem veya yılda defter ve beyannamelere intikal ettirilecektir.

 

SONUÇ:

Mali Müşavirler işlerini yaptıkları müşterileri için;

Yaptığı hizmetin ücretini tahsil etmese bile KDV kanunu yönü ile

A-Kendi kayıtları ve vergi yükümlülükleri açısından;

B-İşini yaptığı müşterisi açısından,

Serbest Meslek Makbuzunu düzenlemek zorundadır.

Serbest Meslek Makbuzunun düzenlenmesi, Mali Müşavir in alacağını tahsil ettiğini göstermez.

Serbest Meslek Makbuzunun düzenlenmesi Türk Ticaret Kanununun anladığı anlamda bir ödeme aracı olarak görülmemektedir.

 3568 sayılı yasanın Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinin 26. maddesine göre serbest meslek mensubunun tahsil edemediği ücretini icra yolu ile tahsil etme hakkı vardır.

 Ancak makbuzun düzenlenmiş olması uygulamada sıkıntılar yaratmaktadır.

 

SEDAT TETİKER

                                                                                   YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR-1494

Bu yazı toplam 4060 defa okunmuştur.
Yazarın Diğer Yazıları
PAUSE COFFEA
 • Pause Coffea Akhisar
1/20
Başlangıç Tarihi
Başlangıç Tarihi
Tüm Hakları Saklıdır © 2003 Akhisar Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.