• BIST 121.475
 • Altın 294,762
 • Dolar 5,8926
 • Euro 6,5369
 • Manisa 4 °C
 • İzmir 8 °C
 • Deniz Kişisel Gelişim Kursunda 2. dönem kayıtları başladı
 • Özel Pinokyo Kreş ve Gündüzbakımevi'nde 2. dönem kayıtları başladı
 • Makine Mühendisi aranıyor
 • Çocuk şenliği 19 Ocakta
 • E-belge uygulamaları semineri 16 Ocak'ta
 • The Wall (Duvar) tiyatro oyunu 31 Ocak- 1 Şubat'ta
 • Halkla ilişkiler personeli aranıyor
 • 2. yarı dönem kursları başlıyor!
 • Penta’da Lise/ Ön Lisans KPSS için Şubat grubu açılıyor
 • Deniz Anaokulunda 2. dönem kayıtları başladı
 • Tecrübeli abkant operatörü ve gazaltı kaynakçıları aranıyor
 • Akhisar'ın Matematikçisinden yarıyıl kampı
 • Bayan iç mimar aranıyor
 • Tecrübeli plasiyer aranıyor
 • Özel Merkez Koleji Bursluluk Sınavı 15-16 Şubat tarihinde
 • Kurtuluş Akademi Winter 2020 yılı Rezervasyonlara başladı
 • Akademi Beyaz Salon 2020 yılı Rezervasyonlara başladı
 • Şefkat Okullarına öğretmen alımı yapılacaktır
 • Çarıkçı Grup güvencesiyle ev sahibi olun!

Şahıs İşletmesinin Sermaye Şirketine Dönüşmesi

Sedat Tetiker
Şahıs İşletmesinin Sermaye Şirketine Dönüşmesi
 
Avantaj mı?. Yoksa………
Şahıs işletmem var, ama vergisel avantajlardan faydalanmak için Limited veya Anonim Şirket kurmak istiyorum. Ancak bu işlem bana maddi yükler getirecek mi ? diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 
Zira Ticaret Yasamızda ve Vergi yasalarımızda, Şirket birleşmeleri ile Dönüşümleri kolaylaştıran, destekleyen hükümler var. 
Neymiş onlar derseniz şöyle bir sıralayalalım.
 
1-Türk Ticaret Yasası Yönünden;
 
- Sermaye şirketleri kurulurken bir şahıs işletmesini devir alarak kurulabilirler.
 -Veya daha önce kurulmuş olan sermaye şirketleri bir şahıs işletmesini devir alabilirler. 
-Ancak bir Şahıs işletmesinin bir sermaye şirketine dönüştürülebilmesi için, söz konusu Şahıs işletmesinin paylarının tümü, sermaye şirketine devredilmelidir.
Burada esas olan şahıs işletmelerindeki ortak veya ortakların, var olan hisselerini, aynen sermaye şirketinde almalarıdır.
 
2. Gelir Vergisi Yasası Yönünden
 
Şahıs işletmelerinin, sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 81/2 maddesi ile düzenlenmiştir.
-Kanunun hükmüne göre bir şahıs işletmesinin bir sermaye şirketine dönüşebilmesi için bilanço usulüne göre defter tutması gerekmektedir.
-Devir veya dönüşüm işlemlerinin yapılabilmesi ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, 
-Ferdi işletmenin bilançosunun Devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi 
-Devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması 
-Kolektif ve Adi komandit şirketlerin nev’i değiştirerek sermaye şirketi haline dönüşmesi halinde ortaklık paylarının nama yazılı olması gerekir. 
Gelir Vergisi Kanunu’nun bu hükmüne göre vergiden muaf olarak devir yapılabilmesi için aranılan şartlar şunlardır:
-Bir şahıs işletmesinin sermaye şirketine devir ve dönüşümleri, Gelir Vergisi Yasasının 81/2 maddesine tam uygun olarak yapıldığı takdirde, 
-Değer artış kazancı hesaplanması yapılmayacak ve bu devir vergiden muaf olacaktır. 
            Peki bu işlemlerin sonunda şahıs işletmesi, sermaye şirketine fatura düzenleyecek, Duran varlıkları için amortisman ayıracak mıdır?
213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İspat edici kâğıtlar" başlıklı 227 nci maddesinde "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." düzenlenmesi bulunmaktadır.
 Aynı kanunun 328 inci maddesinde de ise devir ve trampanın satış hükmünde olduğu hükmü yer almaktadır.
             Bu hükümlere göre, şahıs işletmesinin sermaye şirketine devrolunması işlemi Vergi Usul Kanununun 328 inci maddesi gereği satış hükmünde kabul edileceğinden, şahıs işletmesinin elinde bulunan makine, teçhizat ve stoklara ilişkin fatura düzenlenmesi gerekecektir.
   Amortisman konusuna gelince ise; Şahıs işletmesinin sermaye şirketine devrolunması, sermaye artırım payı olarak kül halinde sermaye şirketine devredilen şahıs işletmesinin sermaye şirketince devralınması durumunda, iktisadi kıymetler devralan sermaye şirketine geçtiğinden, devralınan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak kalan süreler de dikkate alınarak bakiye değer üzerinden devralan şirketçe amortisman ayrılmasına devam edilmesi gerekecektir.
 
3.  Katma Değer Vergisi Yasası Yönünden
 
Kazancı Bilanço esasına göre tescil edilen bir şahıs işletmesi Tüm Aktif ve Pasifi ile birlikte bir bütün olarak, bir sermaye şirketine devredildiğinde, stokta bulunan emtia’ dan dolayı veya Duran varlıklarından dolayı KDV ödeyecek midir.?
Sorunun cevabı ödemeyecektir olacaktır.
Zira Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4 maddesi gereğince devir veya dönüşümden dolayı bu işlemler Katma Değer Vergisinden istisna olmaktadır. 
Bu şartlara aykırı olarak yapılacak devir veya dönüşümler doğal olarak Katma Değer Vergisine tabi olacaktır.
Kanun koyucu burada mükellefe destek veya kolaylık sağlarken, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4 maddesindeki istisna hükmünden yararlanabilmek için ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle bütün halinde bir sermaye şirketine devrini, Gelir Vergisi Kanunu’nun 81/2 maddesinin öngördüğü şartlar dâhilinde olmasını istemektedir. 
Buna aykırı olarak yapılacak diğer bütün devirlerde, Katma Değer Vergisi Kanunu açısından vergi alınması durumu ile karşılaşılacaktır.
 
 4- Damga Vergisi Yönünden 
 
 Kazancı Bilanço esasına göre tescil edilen bir şahıs işletmesi Tüm Aktif ve Pasifi ile birlikte bir bütün olarak, bir sermaye şirketine devredildiğinde, bu işlemlerinden dolayı Damga vergisi de ödemeyecektir.
 Şahıs işletmelerinin bir sermaye şirketine, dönüşümü veya devri için yapılacak işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtların da Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" bölümünün (16) numaralı fıkrasına göre damga vergisinden istisna edilmiştir.
Bu nedenle  Şahıs işletmelerini bir sermaye şirketine dönüştüren mükellefler, bu işlemleri için noter veya diğer kamu kurumlarında(Noter, Trafik tescil gibi) damga vergisi ödemeyeceklerdir.
5- Harçlar Kanunu Yönünden
 
Kazancı Bilanço esasına göre tescil edilen bir şahıs işletmesi Tüm Aktif ve Pasifi ile birlikte bir bütün olarak, bir sermaye şirketine devredildiğinde, bu işlemlerinden dolayı Harç ödemeyecektir.
,  Şahıs işletmelerinin bir sermaye şirketine, dönüşümü veya devri için yapılacak işlemler nedeniyle yapılacak işlemlerin, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi çerçevesinde harçtan istisna edilmiştir.
Bu nedenle  Şahıs işletmelerini bir sermaye şirketine dönüştüren mükellefler, bu işlemleri için noter veya diğer kamu kurumlarında(Noter, Trafik tescil gibi) Harç ödemeyeceklerdir.
Görüldüğü gibi Şahıs işletmelerinin Sermaye Şirketine dönüşmesi uygulaması, mükellef lehine bir hayli avantajlı.
SEDAT TETİKER
Yeminli Mali Müşavir-1494
Bu yazı toplam 3749 defa okunmuştur.
Yazarın Diğer Yazıları
PAUSE COFFEA
 • Pause Coffea Akhisar
1/20
Başlangıç Tarihi
Başlangıç Tarihi
Tüm Hakları Saklıdır © 2003 Akhisar Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.